Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Αποφάσεις για το ΘΗΣΕΑ από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον Γ.Γ. της ΠΙΝ

(16-1-2009)

Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Αθανάσιου Νάκου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ τα παρακάτω έργα:1.«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμων Κορισσίων και Λευκιμμαίων Νομού Κέρκυρας» (υποπρόγραμμα 2: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος», Μέτρο 2.13: «Οριζόντιες δράσεις- Διαχείριση Απορριμμάτων) με προϋπολογισμό 81.000€ και φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Δημοσίων έργων της ΠΙΝ.

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σωτήριος Βόσδου, υπέγραψε τις παρακάτω προεγκρίσεις:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35%
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Προέγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης του υποέργου «Προμήθεια δύο (2) συμπιεστών απορριμμάτων χωρητικότητας 30 Μ2 έκαστος και ενός γερανοφόρου οχήματος κατάλληλου για μεταφορά τους» της ενέργειας «Προμήθεια δύο (2) συμπιεστών απορριμμάτων χωρητικότητας 30 Μ2 έκαστος και ενός γερανοφόρου οχήματος κατάλληλου για μεταφορά τους» του Δήμου Κερκυραίων Νομού Κέρκυρας, προϋπολογισμού 350.000€.

2. Προέγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης της 1ης υποενέργειας «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου δορυφορικού Απορριμματοφόρου οχήματος» της ενέργειας «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» του Δήμου Κασσωπαίων Νομού Κέρκυρας, προϋπολογισμού 60.400,00€.

3. Προέγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης της 2ης υποενέργειας «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου μικρού φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό» της ενέργειας « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» του Δήμου Κασσωπαίων Νομού Κέρκυρας, προϋπολογισμού 60.400,00€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 45%
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Οριστική ένταξη της μελέτης «Οριστική μελέτη κατασκευής κυττάρου Γ΄ΧΥΤΑ Τεμπλονίου» του Συνδέσμου καθαριότητας και προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας προϋπολογισμού 113.305€2. Προέγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης του έργου «Οδοποιία Δήμου Αχιλλείων» του Δήμου Αχιλλείων Νομού Κέρκυρας προϋπολογισμού 519.000€

Δεν υπάρχουν σχόλια: