Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Θετικά γνωμοδότησε ο Πρόεδρος του ΣτΕ για τον ορισμό μεταβατικής έδρας Διοικητικού Εφετείου στην Κέρκυρα

6-2-2009


Θετικά γνωμοδότησε στο ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Νικολάου Δένδια να ορισθεί μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.Στη γνωμοδότηση γίνεται μνεία μεταξύ άλλων του μεγάλου αριθμού υποθέσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κέρκυρας, οι οποίες συζητήθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων την τελευταία τριετία, όπως και στις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες συνδέσεως των Ιωαννίνων με την Κέρκυρα.Θα ακολουθήσει αντίστοιχο ερώτημα στον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Εφόσον υπάρξει επίσης θετική γνωμοδότηση, θα ορισθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Δένδια μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κέρκυρας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Δεν υπάρχουν σχόλια: